Skulpturer i blåt lys. Foto: Thorkild Jensen

Stærke mænd

Herkules og hesten der segnede

En af de stærkeste mænd i Kongernes Lapidarium er Herkules. Han er halvt gud, halvt menneske. På marmorfiguren har han et bistert ansigtsudtryk, han spiller med sine muskler og bider tænderne sammen, og hans øjne lyner af vrede. Med sine store kraftfulde næver er han ved at brække gabet op på en frygtindgydende løve foran sig. Det er ikke en hvilken som helt løve. Det er den nemeiske løve; en af antikkens mest frygtede skabninger. Det er Frederik 4., der køber marmorfiguren på sin rejse til Italien i 1709. Det er ikke utænkeligt, at skulpturen skal styrke ham, for han har brug for Herkules kraft til at bekæmpe arvefjenden i Sverige under Den Store Nordiske Krig i 1709-1720.

Hesten som segnede under kongen

På Kongens Nytorv står rytterstatuen af Christian 5. klædt som en romersk kejser. Kongen på hest tramper uden nåde henover en liggende, nøgen mand. Lemmerne stritter i alle retninger under den tunge vægt. Den nøgne mands symbolik er omstridt. Det kan være den misundelige adel, som blev skubbet ud på et sidespor, da Christian 5.s far indførte enevælden i 1660. Det kan også være arvefjende Sverige, som giver efter for den danske militærstyrke.
Kongens monument blev støbt i bly, og det resulterede i, at både kongen og hans hest sank sammen. Og det til trods for, at den arme mand under dem støttede dem med sit knæ. Samtidig blev statuens fine bladguld skyllet bort af regn og rusk. Til sidst måtte man tage figuren ned og erstatte den med en ny i bronze. Gipsfiguren til den nye støbning står i Kongernes Lapidarium. 

links

Kongernes Lapidarium