Sportsarrangementer i de kongelige slotshaver. Foto: Thomas Rahbek, SLKE

Motion og sport

Retningslinjer for sportsarrangementer i de kongelige haver

Slotshavernes stier og de store grønne plæner er en yndet rute for løbere. Slotshaverne kan benyttes af løbeklubber og til afholdelse af store og små sportslige arrangementer.

Slots- og Kulturstyrelsen skal have følgende informationer:

  • Navn på arrangement
  • Hvor ønsker I at afholde arrangementet
  • Hvilken dato og hvilket specifikt tidsrum I ønsker at bruge haven
  • Udførlig beskrivelse af løbet og afmærkning af rute på kort
  • Liste med alt medbragt udstyr
  • Rutebeskrivelse inkl. tegning/grafik
  • Forventet antal deltagere
  • Tager arrangøren betaling for deltagelse?

Vi stræber efter at imødekomme arrangørernes ønsker til sportslige begivenheder. Vi har ingen faste regler om, hvad man må bruge slotshaverne til. Derfor skal I sende en beskrivelse af arrangementet og beskrive, hvordan I ønsker at bruge rammerne. Derefter vil vi se på, hvad der er muligt og rådgive jer på bedste vis for at komme så tæt på jeres ønskescenarie som muligt.

Pris

Prisen afhænger af arrangementets størrelse og brugen af slotshaven.

Det gør du

Kontakt Slots- og Kulturstyrelsen på slotshave@slks.dk for yderligere information og reservation.