Frederik 2.s Vinkælder

Under Kronborg ligger Frederik 2.s vinkælder. Her havde han en vinsamling, som sandsynligvis var en af de største i renæssancens Europa. Vinen fik han fra de mange skibe, som lagde til i Helsingør for at betale Øresundstold. Vinkælderen er med sine enorme hvælvinger et imponerende skue. I dag anvendes rummet til middage og receptioner. Der er tilknyttet et Appendix, som primært anvendes til catering i forbindelse med arrangementer.

Vinkælderen måler 30x11 meter
Appendix måler 2x11 meter
Etage: Kælder

Kapacitet

Banquet - Langborde: 140 gæster
Banquet – Runde borde: 140 gæster
Reception: 140 gæster

Pris for leje af Frederik 2.s Vinkælder

Prisen afhænger af arrangementets størrelse og brugen af lokalet.

Det gør du

Kontakt Kronborg Slotsadministration på kronborg@natmus.dk for yderligere information og reservering.

Hent inspirationsark om Frederik 2.s Vinkælder