Vi bruger cookies for at hjælpe med at levere vores tjenester. Ved at bruge websitet accepterer du vores brug af cookiesOk

Konflikt & Kultur - en fotoudstilling om truet kulturarv

Kronborg Slot sammen med lidt over 1000 andre monumenter og bygninger er udpeget som verdensarv. Det betyder, at Kronborg Slot er i den globale kulturarvselite og beskyttet af UNESCO konventioner for verdensarv. Gennem de seneste årtier har vi oplevet overlagte ødelæggelser af kulturarv andre steder i verden. Mest kendt er de berømte templer i Palmyra, som blev sprængt i luften af krigere fra Islamisk Stat. At være verdensarv er derfor ikke nogen sikkerhed for overlevelse. Som en del af verdensarven, må vi også i Danmark forholde os til trusler og overgreb.  

Fotoudstillingen viser eksempler på udfordringer i Mellemøsten, Europa og Kina af vidt forskellig karakter. Den tæller 20 billeder med meget forskellige eksempler på trusler mod kulturarven rundt omkring i verden. Her er alt fra et sønderbombet Dresden efter 2. verdenskrig over dybdepløjning af marker i Danmark til den ødelagte Umayyade-moske i Aleppo i Syrien.  

Forskellige lande har forskellige værdisystemer, så hvad der anses for vigtig kulturarv for nogen, kan for andre være ligegyldig og måske ligefrem farlig. I 2015 sprængte krigere fra den såkaldte Islamisk Stat hovedtemplerne i den syriske ørkenby Palmyra i luften. For dem var templerne uønsket kulturarv. For verdenssamfundet var de selvsamme templer udnævnt som UNESCO verdensarv af enestående og universel værdi for menneskeheden.  

Udstillingen rejser spørgsmål om, hvorfor kulturarven er så afgørende, og hvem der egentlig bestemmer, hvad der er vigtigt at bevare for eftertiden. Disse spørgsmål blev først stillet af en gruppe forskere fra Italien, Rumænien, Polen og Danmark i et forsøg på at forstå, hvorfor kulturarv bliver truet, og efterfølgende har de forsøgt at finde mulige tiltag, som kan minimere trusselsbilledet og sikre kulturarven for eftertiden. Forskerne har arbejdet med at identificere trusler mod kulturarv, især i forbindelse med konflikter – både væbnede, politiske og ideologiske konflikter. De udviklede i perioden 2015-2018 med EU-støtte en række scenarier over trusler mod kulturarv, som forhåbentlig i fremtiden kan hjælpe kulturarvsforvaltere, beslutningstagere og lægmand i at håndtere trusler. Forskningsprojektet har titlen Heritage and Threat projektet (HeAT). 

Forskernes tanker er blandt andet formidlet i magasinet Konflikt & Kultur, som følger udstillingen.

Fotoudstillingen er tænkt til refleksion over kulturarvens vigtighed og over, hvordan vi sammen passer på den. 

Udstillingen er venligst stillet til rådighed af Københavns Universitet

For mere information om forskningsprojektet: https://ccrs.ku.dk/research/centres-and-projects/heat