Fester og ceremonier på slottet_Thomas Rahbek

Fester og ceremonier på slottet

Der findes en lang række forskellige officielle begivenheder, der finder sted på Christiansborg Slot. Nogle hviler på århundredelange traditioner og andre er kommet til inden for de seneste årtier. I vores nye udstilling, På de bonede gulve kan du komme helt tæt på de mange forskellige arrangementer, der bliver holdt på Christiansborg Slot. 


Kunstnerbal

- Aftenselskab for kunst og kultur

Som ungt regentpar startede Dronningen og Prins Henrik en ny tradition med at invitere til aftenselskab for kunst og kultur. De kaldte det for Arts et lettres, og siden 1970’erne har det været en tilbagevendende tradition, hvor Kongefamilien hvert 10. år har inviteret medlemmer fra kulturlivet til bal på slottet.

Det er blevet til i alt 5 kunstnerballer, hvor det seneste blev afholdt i 2016. Det er gæster, der har udmærket sig inden for sang og musik, sans og sport, billedkunst og design og skuespil og litteratur. Til Kunstnerballerne er dresscoden smoking og lang kjole, men der har været tradition for, at der ved disse festligheder bliver præsenteret meget kreative tøjvalg. Det var for eksempel her, Ghita Nørby bar ”livmoderkjolen”, der i den grad satte gang i debatten for, hvad der er smukt og hvad der ikke er.  

Folketingsbal

- Aftenselskab for Regering, Folketing og danske medlemmer af Europa-Parlamentet

En gang i hver regerings periode inviterer Dronningen regeringen, folketinget og de danske medlemmer af Europa-Parlamentet til folketingsbal. Det foregår også på Christiansborg slot. Det slot som deles af Statsministeriet, Folketinget og Kongehuset. Til Folketingsballerne er dresscoden kjole og hvidt, lang kjole og nationaldragter med dekorationer. Nogle gange vælger politikere at iklæde sig tøj, der afviger fra dresscoden for at komme frem med et budskab, og så kan det skabe så stor opmærksomhed, at det ligefrem skaber politisk debat. Det gjorde det for eksempel da medlem af Folketinget Kamal Qureshi blev kritiseret af Dansk Folkeparti for at bære en pakistansk folkedragt til folketingsbal. 

Statsbesøg

- Gallatafler i anledning af udenlandske statsbesøg

I løbet af Dronningens 50 år som regent har hun taget imod konger, kejsere og præsidenter fra over 40 nationer. I anledningen af deres officielle statsbesøg har langt de fleste været indbudt til gallataffel i Riddersalen på Christiansborg, som er kongerigets mest repræsentative sal. Ved de store gallatafler er formålet at styrke samarbejdet mellem Danmark og andre lande. Ved gallatafler er dresscoden Galla (A), Kjole og hvidt, selskabsuniform og dekorationer. De danske gæster ved statsbesøg kan via deres tøjvalg signalere et bånd til den nation, der er på besøg. For eksempel gennem farvevalg, der afspejler nationens flag og andre markører, der refererer til det land, man modtager.  

Nytårskur

- Store kur og diplomatkuren

Over to dage i starten af et nyt år afholdes der nytårskure på Christiansborg, og de kongelige repræsentationslokaler fyldes med hundredevis af gæster, der kommer for at ønske Dronningen og Kronprinsen et godt nytår. Til Store Kur dukker henved 1000 mennesker op med ønsker om godt nytår.

Til den såkaldte diplomatkur bliver ambassadører og diplomater sammen med deres ægtefæller inviteret. Mange af dem dukker op i deres fineste tøj, og mange dukker også op i deres lands flotte nationaldragter. Det foregår med pomp og pragt, for da en ambassadør repræsenterer sit land, skal de modtages med samme hæder som et statsoverhoved.

Audiens

Hver anden mandag er der offentlig audiens, hvor du kan møde Dronningen ansigt til ansigt for at takke for en udnævnelse eller et ridderkors. Rigtig mange kommer for at takke for en fortjenstmedalje, som de ofte har modtaget som følge af 40 års uafbrudt tjeneste i den offentlige sektor. 

Statsråd

Bag lukkede døre i statsrådssalen mødes Dronningen en gang om måneden med Regeringen for at præsenteres for og underskrive landets love. 

Jubilæer og fødselsdage 


Den store Riddersal - slottets hjerte - har også dannet smuk ramme for store fejringer af monarker og tronarvinger. En af slottets første store fejringer var Christian 10.s 25 års regeringsjubilæum i 1937 en tradition som Dronningen har ført videre ved flere lejligheder også helt aktuelt, hvor fejringen af 50-års jubilæet også markeres her i den store sal omgivet af Bjørn Nørgaards gobeliner i de samme omgivelser, hvor Kronprins Frederik fejrede sin 50-års fødselsdag i 2018.